Cementbouw | bulksoftware en handelssoftware

Ruimte zoeken in kleine marges
-

Hun wereld

Met 25 betoncentrales is Cementbouw één van de grootste producenten van betonmortel in Nederland. Het grootste deel van de logistiek voeren zij in eigen beheer uit. Tientallen betonwagens rijden heen en weer tussen betoncentrale en bouwplaats. In deze markt, waarin de prijzen onder druk staan en marges heel beperkt zijn, haal je je voordeel uit de kleine dingen.

Snel zijn, met beleid

Hun uitdaging
Voor de leek lijkt beton maar beton. Niets is minder waar. Alle verschillende types zijn in Europese richtlijnen voor de bouw vastgelegd. Dat veroorzaakt de kleine ruimte in de betonprijzen. Timing is bovendien cruciaal. Een vertraagde betonwagen houdt de bouw op, terwijl van een wagen die op de bouw moet wachten de inhoud snel bederft.

Standaard is niet genoeg

Ons inzicht
Het werk van Cementbouw is zo specifiek dat zij HB Bouwtoelevering 365 Maatwerk nodig hadden. Zo kan software een rol spelen in de timing van de cementwagens door een samenspel tussen boordcomputer en Dynamics NAV te laten ontstaan. Tegelijkertijd kan de boekhouding automatisch gebeuren vanaf de weegbrug op de betoncentrale. Met verschillende koppelingen tussen vrachtwagen, weegbrug en boekhouding kan de weegbrug in feite de factuur opstellen.

Betere marges

Het resultaat

Deze oplossingen hebben voor Cementbouw bovenal gezorgd voor snelheid. Bijvoorbeeld snel inzicht in managementinformatie zodat besluiten snel genomen kunnen worden. Maar ook zoiets simpels als het kunnen plannen van een rit van A naar B binnen een paar seconden. We creëren nog ieder jaar verschillende HB Bouwtoelevering 365 Maatwerk oplossingen voor Cementbouw. Zo helpen we met slimme ingrepen onze klant zijn concurrentievoordeel te behouden.